2013 Chinese New Year Celebration    
                 
  He Xin Nian   Sheng Ming Se Cai   Liu Yang He  
                 
 

Choir (All)

 

Song (YaoGuang、Yuanyuan)

 

Piano (Humility Group)

 
                 
  Zhu Wo Xiang Ni   Chinese School   Violin  
                 
  Solo (Christine)   Chinese School   Violin (Andy)  
                 
  Zan Mei Shen   Jia You Hu Ma   Q iY iEn Dian  
         
Choir (Humility Group) Drama (Youth Group)   Song (Peace Group)
         
Guo Biao Wu   Solo Dance
Dance(Prayer Group) Solo (Mr. Liu) Dance (Children)
         
Song   Song Dance  
Choir (Kindness and Joy Group) Solo (Katie) Dance (Sister Group)
         
Yu Fei Xin Zhuan   Song Dance  
Drama (Kindness and Joy Group) Choir (All) Aerobics (Peace Group)